Älsas jakt och viltspårsprotkoll + Lydnad + Funktionsbeskrivning och MH.

Älsas kritik på tollingen den 3 maj -09 i Söderköping

20051002 Appell-spår i Nässjö Bk domare Eva Kurtsson och Mikael Gustavsson
Linförighet 9-8,5 framförgående 0-0 fritt följ 8,5-8,5 platsläggande 8,5-7 inkallning 8,5-8,5 apportering 7,5-8 hopp 10-10 plats 9,5-10 budföring 9,5-10 spåret 9,5-9,5 total poäng 269,5 uppflyttning till lägre och en 2:a placering.

20051001 Appell-spår Hultsfreds Bk domare Lars Danielsson och Ulla-Britt Flender Johansson
linförighet 8-7,5  framförg. 0-0 fritt följ 9-8 platsläggande 8-7,5 inkallning 8,5-9,5 apportering 6-7 hopp 10-9 plats 0-0  budföring 10-10 spåret 9-9,5.
poäng 211,5 godkänd och en 3:e placering.

20050924 Lydnad klass 2 i Vetlanda domare Mikael Gustavsson.
Plats 10, fritt följ 9, platsl. 8, inkallning  9,5, stående 8, apportering 8, fjärr 7, hopp 9 helhet 9.
Poäng 176,5 poäng ett 1:a pris och 1:a placering

20050910 SSRK-jaktprov Glasriket-Orrefors  domare Jan Eriksson
Samarbetsvilja: Fint samarbete mellan hund och förare.
Sökarbete: Bra bredd och djup. Finner snabbt vilt.
Fart: Hög.
Uthållighet: Mycket bra.
Näsa: Används väl.
Dirigerbarhet: Går i anvisad riktning.
Markeringsförmåga: Land-utmärkt  Vatten-utmärkt
Skottreaktion: OK
Stadga: Fast och tyst.
Apporteringslust: Stor     snabbt in.
Apportgrepp: Mjuk mun     bra grepp och avlämningar i stort.
Simteknik: Mycket bra.
Vattenarbete: Stor vattenpassion.
Hundtolerans: U.a
Sammanfattande kritik: En väl genomarbetad tik som löser dagens uppgift fullt övertygande.
PRIS: 1:a      Poängen var 5:or rakt igenom hela provet.

Tollarspecialen lydnad kl 2 ett andra pris 143 poäng. 

050611 Lydnad kl 2 i Vetlanda domare Peter Herdy
Plats 5, fritt följ 8, platsl.9, inkallning 0 stående 9 apportering 6 fjärr 10 hopp 10 helhet 9 Roligt ekipage.
Poäng 132 ett tredje pris och en fjärde placering.

041106 Lydnad kl 2 i Hultsfred domare Ulla-Britt Flender-Johansson
Plats: 10, Fritt följ: 7, Platsläggande: 8, Inkallning med ställande: 0, Stående: 5, Apportering: 0, Fjärrdirigering: 8,5, Fritt hopp över hinder: 7, Helhetsintrycck: 9 = Har roligt, bra samarbete!
Poäng: 119  ett tredje pris och en sjätte placering.

041024 Mentalbeskrivning i Gnesta-Trosa BK beskrivare Juhani Lamminen.
1a KONTAKT Accepterar kontakt utan att besvara.Drar sig inte undan   3
b. Följer med men inte engagerad i testledaren  3
c. Accepterar hantering.  3
2 a LEK Startar snabbt, leker aktivt 4
b. Griper direkt med hela munnen   4
c.Griper, drar emot men släpper och tar om alt tuggar  3
3 a FÖRFÖLJANDE  Startar eller springer långsamt kan öka farten fullföljer 3. Startar med hög fart målinriktad bromsar in vid bytet 4.
4 AKTIVITET Är uppmärksam och lugn-står sitter eller ligger 2
5 a AVST.LEK Intresserad, följer fig utan avbrott  3
b visar inga hotbeteenden  1
c går fram när fig är aktiv på linjen 2
d leker inte men visar intresse  2
e blir aktiv men avbryter  2
6 a ÖVERRASKNING  Gör undanmanöver utan att vända bort blicken  3
b visar enstaka hotbeteenden  2
c går fram till overallen när föraren står bredvid  3
d ingen tempoförändring eller undanmanöver 1
e stannar upp luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.  3
7a LJUDKÄNSL.  flyr merän 5 m  5
b går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.  2
c  ingen tempoförändring eller undanmanöver. 1
d stannar upp luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen.  3
8 a SPÖKEN  visar enstaka hotbeteenden  2
b kontrollerar och /eller handlar mot båda spökerna under hela momentet  5
c uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren någon avståndsreglering.  2
d går fram till fig. när föraren talar med fig.och lockar på hunden  2
e tar själv kontakt med fig. 4
9a LEK2  startar snabbt leker aktivt  4
b griper direkt med hela munnen   4
10 SKOTT avtagande kontroller under lek/passivitet därefter oberörd   2

041017 Lydnadsklass 1 Nässjö Bk domare Ewa Kurtsson
Plats: 5,Tandv: 10, Linf. 7, Fritt f. 6,5, Platsl. 6,5. Inkalln. 8, Stående: 7, Hopp: 7, Helhet. 8.
Totalt 137 poäng ett tredje pris och en åttonde placering av 13 st.

041009 Lydnadsklass 1 Forserums Bk domare Bengt Gustavsson
Plats: 10, Tandv. 10, Linf. 7, Fr.följ. 6,5, Platsl. 6, Inkalln. 9, Stående. 9, Hopp. 8,5, Helhet 7.
Totalt 161 poäng ett 1:a pris och en 8:e placering. Deltagare totalt 15 st.

040918 Lydnad klass 1 Vetlanda Bk domare: Eva Kurtsson
Plats: 10, tandv.10, Linf. 7,5, Fr.följ 6, platsl. 7,5, inkalln. 9, stående 8, hopp 7, helhet 9.
Totalt 159 poäng ett 2:a pris och en 2:a placering. Deltagare totalt 10 st.

040912 1:a lydnadstävlingen blev i Sävsjö domare Mikael Gustavsson
Platsliggande betyg 10, Tandvisning 10, Linförighet 7, Fritt följ 6, Platsläggande 8,5, Inkallning 8,5, Stående 6,5, Hopp 8, Helhet 7,5. Totalt 155 poäng ett andra pris och en tredje placering. Deltagare totalt 8 st.

040904 SSRK-jaktprov Orrefors domare Jan Eriksson
Samarbetsvilja: Måste fungera bättre A3, Sök: Söker brett och vitt,får med sig vilt hem saknar riktigt mönster B1 4 B2 4, Fart: Bra C 5, Uthållighet: Bra D 5, Näsa: Anv. effektivt E 5, Dirigerbarhet: Kan styras F 4, Markeringsförmåga: L. 1:a bra missar nr 2 V. bra G 4, Skottreaktion: Ngt upphetsad H 9, Stadga: Orolig I 1 4, Tyst I 2 5, Apporteringslust: Spontan utom vid en knipa som hon vägrar apportera ( rullar sig vid kanin som apporteras på kommando)J 1 2 Snabba inlevereringar J 2 4, Apportgrepp: Bra K 1 5, Mjuk mun K 2 5, Avl. något slarvigt ibland K 3 4, Simteknik: Bra L 5, Vattenarbete: Arbetar gärna M 1 5, Med glädje M 2 5, Hundtolerans OK O 5.
Sammanfattande kritik: En glad och arbetsvillig tik som vill mycket men har svårt att koncentrera sig. Mer träning krävs. Tyvärr vägrar hon apportera en and.
Pris: 0:a040626 Schweisshundklubben och öppen klass viltspår i Krakebo, Äng domare: Edvard Eklund
Allmänt omdöme: En hund som gör ett utmärkt spårarbete under hela tiden på ett mycket besvärligt spår, samt mycket svåra spårförhållanden med riklig nederbörd under natten, före spårstarten. Mycket utmärkt spårförmåga och mycket lämpligt arbetstempo.
1.a pris med HP.

040518 SSRK Öppen klass Viltspår i Målilla domare Monica Blohm
Allmänt omdöme: En ungtik som spårar bra om än lite osäkert och kryssande. Löser självständigt uppgiften. Spårtid 24 min.
1:a pris och SVENSK VILTSPÅRSCHAMPION

040509 SSRK Öppen klass Viltspår i Sävsjöström domare Olle Karlsson
Allmänt omdöme: Ringar lite extra på något ställe men små ringar. Bra i skott.
1:a pris.

040424 Jägarförbundets Särskilda apporteringstest i Alseda domare Kenneth Bernving.
GODKÄND på samtliga moment. Domarens beskrivning av hunden: En hund som gör ett utmärkt sökarbete och tar in allt,  (2 kråkor,en and,en duva och en kanin) och även ett bra vattenarbete. Förs på ett trevligt sätt

040314 inoff jaktprov på Roghöjden Domare Gudrun Mikaelsson (inget vattenarbete p.g.a is)
Samarbetsvilja: Arbetar mestadels bra tillsammans med sin förare. Vill dock inte lämna av viltet utan glider undan genom att blidka matte.
Sök: Täcker marken väl och finner snabbt samtliga vilt.
Fart: Hög.
Uthållighet: Utmärkt
Näsa: Används väl, lokaliserar snabbt vilten
Dirigerbarhet: Fullt tillräcklig för klassen.
Markeringsförmåga: Minns väl två markeringar har ett diffust minne av nr 2 på dubbelmarkeringen.
Skottreaktion: Fast och lugn, bra uppmärksam
Stadga: Utmärkt
Apporteringslust: Apporterar spontant de flesta vilten men vägrar trut,hänger dock över ngt vilt.
Apportgrepp: Snabba inlevereringar men slarviga avlämningar, droppar.
Hundtolerans: UA
Sammanfattande kritik: En arbetsvillig ungtik som mestadels uppvisar ett trevligt arbetssätt. Klarar sina uppgifter på ett utmärkt sätt men brister i apporteringen vilket utesluter från pris. 
  Funktionsbeskrivning    i Södertälje den 31 maj -03 beskrivare Anna och Petra Scharin.

Landdelen.
1 a apportering engagemang  3:a intresserad följer utan avbrott
1 b gripande 4:a griper apporten direkt med hela munnen
1 c grepp 3:a mjukt orörligt grepp
1 d bärande 5:a bär genom hela momentet
1 e inleverering 5:a återvänder snabbt

2 a sök engagemang 3:a intresserad följer utan avbrott
2 b minne 3:a upprepade kontroller
2 c uppletande 5:a finner vid första försöket
2 d gripande 4:a griper apporten direkt med hela munnen
2 e grepp 3:a mjukt orörligt grepp
2 f bärande 5:a bär genom hela momentet
2 g inleverering 5:a återvänder snabbt

3 viltintresse 3:a nosar, visar intresse

4 a vattenarbete samarbete 2:a följer motvilligt med och 3:a följer med neutralt
4 b igångar går i vattnet men släpper inte botten med benen
4 c simteknik 1:a simmar ej

5 uppträdande i konkurrenssituationer 5:a hoppar och enstaka pip.